המועצה המקומית מזכרת בתיה > מידע לתושב.ת > מידע ושקיפות > דין וחשבון שנתי

דין וחשבון שנתי

טלפון: 08-9371100

פקס: 08-9371102

m-lishka@mbatya.org.il

אחראית חופש המידע במועצה: אוריין קוטלר, מנהלת לשכת ראש המועצה.

למידע ופירוט חוק חופש המידע הקש על הקישור הבא: חוק חופש המידע – היחידה הממשלתית לחופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998, תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי.

איזה מידע?

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

רשות ציבורית

משרדי הממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי המשפט, רשויות מקומיות, תאגידים ע"פ חוק או שהוקמו ע"י רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות. תחולת החוק על רשויות מקומיות – החל מ 1/9/1999.

ממונה

על כל ראשות ציבורית חלה חובה למנות אחראי לטיפול בפניות ויישום החוק.

איזה מידע לא?

לא כולל מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים. ועוד… סעיפים המפורטים בחוק.

מי רשאי לבקש מידע?

תושב: ע"פ מרשם אוכלוסין, וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל. וכן, מי שאינו אזרח או תושב – לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר).

העמדת מידע לרשות הציבור

רשות ציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור. רשות מקומית חייבת גם להעמיד לעיון את חוקי העזר שלה.

נהלים

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. תקנות (מטעם שר המשפטים) קובעות את גובה האגרה, שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו, וכן בזמן הנדרש לענות לפנייה:

המידע יועמד לרשות המבקש, כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.

הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

תשלום

תקנות (מטעם שר המשפטים) קובעות את גובה האגרה, שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו, וכן בזמן הנדרש לענות לפנייה:

להלן המחירים נכון לינואר 2019 – המחיר מתעדכן ביחס למדד בכל חודש –

  • אגרת בקשת מידע – 20.00 ₪
  • אגרת איתור וטיפול במידע – 30.00 ₪ לשעה החל מהשעה הרביעית.
  • אגרת הפקת מידע – 0.20 ₪ עבור כל דף צילום או דף פלט מחשב.
  • הפקת דיסק – 2.50 ₪

מבקש המידע, צריך להוריד ולמלא את הטופס לבקשת מידע בתשלום, לשלם אגרת בקשת מידע במחלקת הגבייה, ולהגיש את הבקשה, חתומה בצרוף קבלת התשלום לממונה על חופש המידע.

בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה, לדוגמא – מידע שאדם מבקש אודות עצמו. לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.

פניות / בקשות למועצה מקומית מזכרת בתיה במסגרת יישום חוק חופש המידע, יש להפנות:

אוריין קוטלר – מנהלת לשכת ראש המועצה
הממונה על יישום חוק חופש המידע
מועצה מקומית מזכרת בתיה

שד' אליהו 4 מזכרת בתיה

הורדת טופס לבקשת מידע בתשלום

דין וחשבון שנתי

על פי החוק, מפרסמת המועצה דו"ח שנתי הכולל מידע אודות פעילותה וכן דיווח על הפעלת חוק חופש המידע במועצה.

הדו"ח עומד לעיון הציבור

שימו לב!

המידע המתפרסם באתר זה מיועד לשמש כלי עזר בידי המשתמשים, אולם הוא אינו מחייב ואינו בא במקום המידע הרשמי הנמסר על-ידי עובדי המועצה.

ליצירת קשר:

שד' אליהו 4, מזכרת בתיה 7680400 טלפון: 08-9371111

מפת הגעה:

הרשמו לקבלת עדכונים במייל:

    הצהרת נגישות | מפת האתר | כל הזכויות שמורות למועצה המקומית מזכרת בתיה 2024 © | נבנה על ידי כ.ג שירותי מחשוב