המועצה המקומית מזכרת בתיה > שירותים לתושב.ת > תחבורה > קריטריונים להצבת חניות נכים

קריטריונים להצבת חניות נכים

נספח ח'

להלן הקריטריונים להגשת בקשה לחניית נכים שמורה:

כללי

מטרת הנוהל לקבוע הליך אחיד ושקוף להקצאת חנייה ציבורית כחניה שמורה לנכה ליד מקום המגורים.

אחריות

וועדת תחבורה ורשות התמרור המקומית היא גוף הממליץ ומאשר הקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום מגוריו.

תנאי סף:

 • ההקצאה מותנית במצאי חניה ציבורית באזור מגוריו של הנכה.
 • ההקצאה מותנית בחתימת המבקש על ההצהרה המופיעה בגוף טופס הבקשה.

תוקף ההקצאה

הקצאה שתאושר תהיה תקפה למשך 5 שנים מיום הנפקתה.

חידוש ההקצאה

כדי לחדש הקצאה קיימת, על המבקש להגיש בקשה חדשה בכתב ע"ג טופס בצירוף המסמכים הנדרשים.

תבחינים

להלן התבחינים הנדרשים לשם הגשת הבקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום המגורים:

 • הנכה הוא בעל תו נכה על שמו.
 • לנכה מוגבלות מוכחת בניידות בגיבוי מסמך מטעם ועדה רפואית ממשלתית או המוסד לביטוח לאומי.
 • לנכה הנוהג ברכב בעצמו נכות גפיים תחתונות מ-60% ומעלה.
 • לנכה אשר נוהגים ברכב עבורו נכות גפיים תחתונות מ-70% ומעלה.
 • ברשות הנכה אין חניה פרטית.
 • במקרה והרכב אינו בבעלות המבקש – על הרכב לשמש את הנכה באופן אישי ובדרך קבע.
 • אם ברשות הנכה חניה פרטית אך, אינה מאפשרת שימוש ראוי לצורכי הנכה.
 • במקרים חריגים ומיוחדים רשאית המועצה להקצות מקום חניה שלא על פי כללי הזכאות, ובלבד שתנמק את החלטתה.

הגשת הבקשה

על הנכה לפנות לאגף ביטחון וסד"צ – ועדת תחבורה תנועה ותמרור (טלפון 08-9371129 פקס 08-9371124), ולהגיש בקשה בכתב ע"ג טופס רשמי של מועצת מזכרת-בתיה בצירוף כל המסמכים
המפורטים להלן:

  צירוף קבצים

  שימו לב!
  ניתן להעלות רק קבצים מסוג: PDF, JPG, PNG
  ניתן להעלות קבצים בגודל של עד 4mb לכל קובץ

  שימו לב!

  המידע המתפרסם באתר זה מיועד לשמש כלי עזר בידי המשתמשים, אולם הוא אינו מחייב ואינו בא במקום המידע הרשמי הנמסר על-ידי עובדי המועצה.

  ליצירת קשר:

  שד' אליהו 4, מזכרת בתיה 7680400 טלפון: 08-9371111

  מפת הגעה:

  הרשמו לקבלת עדכונים במייל:

   הצהרת נגישות | מפת האתר | כל הזכויות שמורות למועצה המקומית מזכרת בתיה 2024 © | נבנה על ידי כ.ג שירותי מחשוב