המועצה המקומית מזכרת בתיה > שירותים לתושב.ת > שירותים וטרינריים > בקשה להיתר להחזקת בעלי חיים

בקשה להיתר להחזקת בעלי חיים

לכבוד ראש מועצת מזכרת בתיה א.נ. בהתאם לסעיף 2 לחוק העזר למזכרת בתיה (החזקת בעלי חיים) התשס"א – 2000 וסעיף 10 ג' לחוק העזר למזכרת בתיה (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) התשס"ב – 2001 הנני מבקש בזאת היתר להחזקת בעלי החיים כמפורט להלן:


  פרטי המבקש

  הצהרה: הנני מצהיר שבעל/י החיים הנ"ל שבבעלותי מוחז/ים במקום המוחזק על ידי באופן חוקי ושאין מניעה חוקית שאחזיק במקום זה את בעל/י החיים המתואר/ים לעיל. הנני מתחייב/ת לקיים את כל תנאי הרשיון. ידוע לי כי אם לא אקיים תנאי מתנאי הרשיון, רשאי נותן הרישיון לבטלו. ככל שלא יהא בידי היתר להחזקת בעל/י חיים אני מתחייב/ת לסל' את בעלי החיים מתחום שיפוט המועצה וככל שלא אעשה זאת תוך פרק הזמן שהוגדר לי, הנני מתיר/ה מראש למועצה לסלק את בעלי החיים מתחום המועצה ולהשית עלי את הוצאות פינויים, הובלתם והחזקתם וכל הוצאה שנגרמה למועצה מפינויים.

  שימו לב!

  המידע המתפרסם באתר זה מיועד לשמש כלי עזר בידי המשתמשים, אולם הוא אינו מחייב ואינו בא במקום המידע הרשמי הנמסר על-ידי עובדי המועצה.

  ליצירת קשר:

  שד' אליהו 4, מזכרת בתיה 7680400 טלפון: 08-9371111

  מפת הגעה:

  הרשמו לקבלת עדכונים במייל:

   הצהרת נגישות | מפת האתר | כל הזכויות שמורות למועצה המקומית מזכרת בתיה 2024 © | נבנה על ידי כ.ג שירותי מחשוב