המועצה המקומית מזכרת בתיה > שירותים לתושב.ת > דף מידע בנושא ערעורים

דף מידע בנושא ערעורים

לידיעת מקבל תשלום הקנס

קיבלת דו”ח באפשרותך לבחור אחת משלוש דרכי פעולה:

אפשרות ראשונה:

תשלום הקנס ובמקרה זה מסתיים ההליך עם התשלום ורואים את המשלם כאילו הודה באשמה, הורשע ע”י בית המשפט ונשא את עונשו.

אפשרות שניה:

אם רצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות בחוק, עליך לפנות בכתב לפרט את נימוקיך ולצרף מסמכים המאמתים את טענותיך, אם ישנם, למען הרשום בהודעה זו, תוך 30 יום ממועד הדו”ח. עליך לציין בפנייתך את שמך, מספר זהות, כתובת ומספר דו”ח זה. ללא ציון פרטים אלה בקשתך לא תטופל.
אם יוחלט שלא לבטל את הדו”ח תהיה רשאי להודיע על רצונך להישפט תוך 30 יום בלבד מיום המצאת הודעת הדחייה.

אפשרות שלישית:

אם רצונך להישפט על העבירה, בבית המשפט, עליך למלא את פרטיך בבקשה להישפט (על גב הודעת הזיכוי),לחתום עליה, ולשלוח אותה למען הרשום בה, תוך המועד שנקבע לתשלום הקנס כמפורט בדו”ח (90 יום).
הודעת, כי רצונך להישפט על העבירה, תישלח לך הזמנה למשפט וכתב אישום.

לתשומת ליבך!

אם תוך המועד הקבוע בהודעת תשלום הקנס לא תשלם את הקנס ולא תודיע כי רצונך להישפט או להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס במועדים הקבועים בחוק תיווסף על הקנס תוספת פיגור הקבועה בחוק.

שילמת את הקנס – שמור על הקבלה לכל מקרה של בירור.

שימו לב!

המידע המתפרסם באתר זה מיועד לשמש כלי עזר בידי המשתמשים, אולם הוא אינו מחייב ואינו בא במקום המידע הרשמי הנמסר על-ידי עובדי המועצה.

ליצירת קשר:

שד' אליהו 4, מזכרת בתיה 7680400 טלפון: 08-9371111

מפת הגעה:

הרשמו לקבלת עדכונים במייל:

    הצהרת נגישות | מפת האתר | כל הזכויות שמורות למועצה המקומית מזכרת בתיה 2024 © | נבנה על ידי כ.ג שירותי מחשוב