וטרינר יישובי: ד"ר יעקב איבגי

מיקום: מאחורי בניין המועצה המקומית, שד' אליהו 4.

קבלת קהל: יום ב' 15:00-16:30

טל: 08-9371122

פקס: 08-9371124

מטרה:

השירות הווטרינרי פועל למען שמירה על בריאות הציבור:

 1. פיקוח על בעלי החיים במושבה, מניעת מחלת הכלבת, מניעת שוטטות בעלי חיים, פיקוח ואכיפה.
 2. מניעת חדירה של מוצרי מזון מן החי שהופקו בניגוד לחוק והשמדתם, כולל פיקוח על עסקים למכירת מזון מן החי.
 3. נקיטת פעולות לשיפור איכותם של מוצרי מזון שמקורם מן החי.
 4. מניעת מחלות באדם שמקורן בבעלי חיים.
 5. מניעת מחלות בבעלי חיים להקלה על סבלם.

משימות:

 • חיסון כלבים וחתולים כנגד כלבת.
 • סימון כלבים וחתולים בשבב אלקטרוני תת עורי.
 • ביצוע ביקורות רישוי עסקים.
 • ביצוע ביקורות תברואה שגרתיות בעסקים.
 • לכידת כלבים משוטטים והסרתם.
 • הפעלת מכלאה לכלבים משוטטים ותחנת הסגרת לתצפית כלבת.
 • טיפול בתלונות הציבור בתחום הווטרינרי.
 • הסברה והדרכה למניעת מחלות בבני אדם הנגרמות מבעלי חיים או ממזון שמקורו בבעלי חיים.

טופס העברת בעלות על כלב

החזקה ופיקוח על כלבים במושבה:

תיקון מספר 3 לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים התשע"ב– 2012 בדבר: תוספת לאגרת הרשיון עבור כלבה שאינה מעוקרת או כלב שאינו מסורס.

בשנת 2004 אושר בכנסת ונכנס לתוקפו "החוק להסדרת הפיקוח על כלבים התשס"ג 2002". החוק מסדיר את חובות בעלי הכלבים והתנאים להחזקתם. מטרת החוק למנוע כמה שיותר פגיעות בגוף ובנפש הנובעות מתקיפות/נשיכות כלבים, מניעת שוטטות כלבים ופיקוח הדוק יותר על שגרת חיסוני הכלבת.

עיקרי החוק:

 • כל בעל כלב שגילו מעל 3 חודשים חייב לקבל רישיון מהמועצה, בהתאם להגבלות החוק, קרי, המבקש ללא עבר פלילי וללא עבר צער בעלי חיים.
 • תשלום אגרה.
 • חיסון הכלב נגד כלבת.
 • סימון הכלב בשבב אלקטרוני.
 • גילו המינימאלי של בעל הרישיון הוא 16 שנים ו – 18 לכלב שהוגדר מסוכן.
 • הרישיון תקף לשנה ויש לחדשו כל שנה.
 • לווטרינר המועצה סמכויות נרחבות ובכללן, סירוב לתת רישיון לכלב, סירוב לחדש רישיון, הגבלת הרישיון בתנאים מגבילים, ועוד.

יש להדגיש כי חיסון הכלבת עצמו אינו בא במקום חובת הרישוי, לכן על בעלי כלבים שחוסנו נגד כלבת ע"י רופא מחוץ למועצה, יש ליצור קשר עם השירות הווטרינרי על מנת לקבל רישיון להחזקת הכלב.

אופן החזקת הכלב:

בהתאם לחוקי המדינה והמועצה אסור לכלב להסתובב חופשי ביישוב ועליו להיות סגור בחצר מגודרת וסגורה או לטייל עם בעליו כשהוא מובל ברצועה. בעל כלב ללא חצר חייב להחזיקו בביתו.

פיקוח ותנאים להחזקת כלבים מסוכנים:

כלבים שהוגדרו מסוכנים בחוק: אמסטף, בול טרייר, דוגה ארגנטינאי, טוסה יפני, סטאף אנגלי, פיט בול, פילה ברזילאי, רוטווילר, כלב שהוא הכלאה של גזע מסוכן וקיים דמיון בין דפוסי התנהגותו ותכונותיו הפיזיות לאלו של כלב השייך לגזע מסוכן.

 1. חל איסור על יבוא כלבים מסוכנים לארץ.
 2. יש לגדר את החצר בה נמצא כלב מסוכן ולהציב שלט "כלב מסוכן".
 3. יש לחסום את פי הכלב בזמם.
 4. אחזקת הכלב ברשות הרבים תהיה כשהוא מוחזק ע"י בעליו ובלבד שימלאו לו לפחות 18 שנים ומסוגל לשלוט בו. על הכלב להיות קשור ברצועה שאינה עולה על 2 מטרים ופיו חסום בזמם.
 5. על בעליו של כלב מסוכן לדאוג לסרס/לעקר אותו בהגיעו לגיל 6 חודשים.
 6. בעליו של כלב מסוכן אינו יכול למוסרו לאדם אחר אלא למכלאה מאושרת ע"י הווטרינר או למערכת הביטחון.

שבבים אלקטרונים:

השבב האלקטרוני הינו אמצעי לזיהוי הכלב, אמצעי זול, פשוט לביצוע, מונע אי נוחות ולא יכול ללכת לאיבוד כמו קולר עם מספר טלפון או לוחית זיהוי. השבב מוחדר תת עורי, באופן חד פעמי באזור כתף שמאל של הכלב. הוא בגודל של גרגר אורז, ומורכב מכמה ספרות שמהוות את תעודת הזהות של הכלב. קריאת השבב מתבצעת ע"י סורק אלקטרוני, המאתר את המספר ומציגו על צג הסורק.

חשוב לציין כי הכלב אינו סובל בעת הכנסת השבב. מעטפת השבב בנויה מחומר אינרטי שהגוף אינו מרגיש. השבב מוזרק תחת לעור בצורה סטרילית ע"י מזרק, בפעולה שאורכת פחות משניה. השבב אינו פולט קרינה או חומרים כלשהם לתוך הגוף. הצורך בזיהוי המדויק של כלבים נובע בעקבות ריבוי אירועי הכלבת בארץ, לכן קיים צורך במעקב טוב יותר אחרי היסטוריית החיסונים של הכלב, הנשיכות, וכד'.

במסגרת האכיפה ומניעת תופעת הכלבים המשוטטים, בעזרת השבב מתאפשר איתור מדויק של בעלי הכלב.

נשיכת כלב או בעל חיים אחר – מה עושים?

 1. עזרה ראשונה – מיד לאחר הנשיכה יש לרחוץ באופן מיידי ויסודי את מקום הנשיכה במים והרבה סבון.
 2. אתר וזהה את בעל החיים שנשך, אם מתאפשר לך צלם אותו במצלמה הסלולארית בטלפון.
 3. לשם קבלת טיפול רפואי נאות בנשיכה יש לפנות ל"מגן דוד אדום", מרפאת קופת חולים, חדר מיון, רופא פרטי. לאחר קבלת הטיפול הראשוני יש לפנות ללא דיחוי ללשכת הבריאות המקומית בטלפון 08-9485810 לאחר מסירת ההודעה יאותר בעל החיים הנושך ויושם בהסגר לתצפית במשך 10 ימים. התצפית מאפשרת לרופא להחליט על הצורך בטיפול באדם שננשך.

על בעליו של בעל החיים שנשך חלה חובה לדווח על כך לווטרינר המועצה, או לשירות הווטרינרי וכן להסגיר את הכלב שנשך תוך 24 שעות מרגע הנשיכה לתחנת הסגר מאושרת. חובה זו חלה גם על כלבים בעלי חיסון כלבת בתוקף!

ההסגר נועד לקבוע אם הכלב או בעל החיים הנושך אמנם נגוע בכלבת או לא. במידה ומת הכלב בתקופת ההסגר (10 ימים), או חושד הווטרינר כי הכלב מראה סימנים קליניים של המחלה. יועבר מידע זה לרופא המטפל באדם הנשוך על מנת לנקוט בצעדים רפואיים בהתאם. ההסגר לתצפית כלבת חייב להיות בתנאי בטיחות מרביים ולכן אין החוק מתיר הסגר מחוץ לתחנות ההסגר המאושרות. אם בעל החיים מת טרם הסגרתו יש להעביר את גופתו למשרדי המחלקה הווטרינרית. אין לגעת בו בידיים אלא להיעזר בכפפות.

בדיקות משנה:

בדיקת המשנה הינה בדיקה המבוצעת ע"י השירות הווטרינרי של הרשות שלתחומה מגיעים מוצרי מזון מן החי (בשר, עופות, דגים ומוצריהם) מטרת הבדיקה היא להבטיח הובלה בתנאי תברואה נאותים של המוצרים ושמירה על שרשרת הקירור שלהם. הבדיקה מהווה נקודה קריטית בשרשרת בדיקות שעובר הבשר מהמפעל ועד ליעדו הסופי על מנת למנוע הרעלת מזון, העברת מחלות לבני אדם ולהבטחת בריאות הצרכן.

כל רכב המוביל מוצרי מזון מן החי עובר בטרם כניסתו ליישוב ביקורת בתחנה לבדיקות משנה. הבדיקה כוללת: ניקיון הרכב, רישוי היגיינת הנהג, העמסת הרכב באופן המבטיח פיזור נכון ושווה של קירור, הקירור בתוך המוצרים, תקינות ארגז הקיבול, דרגת הקירור בהתאם לסוג המוצר המובל, שמירת שרשרת הקור של המוצר מהמפעל ועד לעסק. סימון תאריך האחרון לשיווק של המוצרים ועוד.

ספק העובר את הביקורת של השירות הווטרינרי יקבל חותמת. ללא חותמת השירות הווטרינרי לא יוכנסו המוצרים לעסק.

אנו מבקשים את השיתוף פעולה שלכם כצרכנים לדרוש מבעל העסק תעודה המעידה על ביצוע בדיקת משנה למוצרי הבשר שהם קונים וכך להבטיח שהמוצר הגיע בצורה תקינה לחנות.

שימו לב!

המידע המתפרסם באתר זה מיועד לשמש כלי עזר בידי המשתמשים, אולם הוא אינו מחייב ואינו בא במקום המידע הרשמי הנמסר על-ידי עובדי המועצה.

ליצירת קשר:

שד' אליהו 4, מזכרת בתיה 7680400 טלפון: 08-9371111

מפת הגעה:

הרשמו לקבלת עדכונים במייל:

  הצהרת נגישות | מפת האתר | כל הזכויות שמורות למועצה המקומית מזכרת בתיה 2024 © | נבנה על ידי כ.ג שירותי מחשוב