המועצה המקומית מזכרת בתיה > מידע לתושב.ת > אגפי ומחלקות המועצה > רישוי עסקים > מידע בנושא חוק הנגישות לעסקים

מידע בנושא חוק הנגישות לעסקים

עסק לא נגיש הינו עסק "סגור" לאנשים עם מוגבלויות.

אנחנו מזמינים אתכם להצטרף למהפכת הנגישות ולהתאים את העסק שלכם כך שאנשים עם מוגבלות יוכלו ליהנות מהשירות שלכם יחד עם כלל הציבור.

תיקון 22 לחוק רישוי עסקים (תשכ"ח 1968) קובע, כי הרשות לא תנפיק ולא תחדש רישיון עסק או היתר זמני אם לא יוסדר בבית העסק סידורי הנגישות המתאימים.

באחריות הרשות לדאוג שעסקים טעוני רישוי יעמדו בדרישות תקנות הנגישות, והינן תנאי לקבלת רישיון עסק.

הליך בדיקת הנגישות נעשית ע"י מורשה נגישות מטעם הרשות, ונבדקת בעסקים הבאים:

  • מקומות שניתן בהם שירות לציבור או שיש בהם קבלת קהל (כגון קניון, חנות, חניון ציבורי או מסעדה).
  • בבניין קיים במפעל, בית מלאכה או מקום עבודה אחר, חל הליך זה רק על האזור אליו מגיעים לקוחות.
  • עסקים במבנה חדש (היתר לבניה מ08/2009 ואילך) נדרשים לנגישות גם עבור העובדים.
  • בית העסק שבבעלותך ו/או שבניהולך נכלל במסגרת העסקים המחויבים בהסדר זה, אלא אם כן ניתן לקבל פטור ע"פ חוק ובהתאם לבדיקתו של מורשה הנגישות ובהתאם להצהרת בעל העסק.

קישור לתיקון מס' 22 לחוק רישוי עסקים

בעל עסק שחייב ברישיון עסק מחוייב בצעדים הבאים:

  • להגיש חוות דעת מורשה נגישות שירות ומתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה), ע"י מורשה נגישות שיישכר מטעמך.
  • למסור את חוות הדעת של מורשה נגישות השירות ומתו"ס ליחידת רישוי עסקים, שם ייבחנו ויאושרו על ידי מורשת הנגישות של המועצה.
  • במידה וחוות דעת מורשת הנגישות מטעם הרשות שלילית:
    – עבור עסק בבניין חדש – לא ניתן לתת רישיון לעסק וגם לא ניתן לתת היתר זמני, עד שיושלמו התאמות הנגישות הנדרשות (ותתקבל חוות דעת חיובית).
    – עבור עסק בבניין קיים – ניתן לתת היתר זמני פעם אחת בלבד לשנה, שאותו ניתן להאריך בנסיבות מיוחדות בחצי שנה נוספת ולא יותר מכך.
    – מי שרואה עצמו שאינו נכלל ברשימת עסקים אלו, יש להמציא אישור עפ"י חוק. כל פטור מביצוע התאמת נגישות שקיבל/שזכאי לה עסק, צריך לבוא לידי ביטוי בחוות הדעת של מורשה הנגישות.

בעל עסק קטן שעונה על ההגדרות הבאות, זכאי להקלות מסוימות:

  1. עסקים קטנים ששטחם עד 100 מ"ר ובתי אוכל ששטח הישיבה בהם עד 25 מ"ר זכאים לקבל חוברת "הנגשת עסק קטן" שהונפקה ע"י נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ומציגה את עיקרי תקנות הנגישות במשרדי רישו עסקים בעירייה.
    קישור למדריך להנגשת עסק קטן
  2. לעסקים העומדים בקריטריון סעיף א לעיל, הרשות מבצעת את סקר הנגישות ע"י מורשה הנגישות מטעמה, ומסבירה בתהליך הבדיקה את התאמות הנגישות אשר נדרש העסק לעמוד בהם.
  3. על בעל העסק ליידע את מחלקת רישוי עסקים בעת סיום ביצוע כל הדרישות על מנת לקבל את אישורו הסופי של מורשה הנגישות.
  4. אישור הנגישות הניתן לעסק, בתוקף כל עוד לא בוצע שום שינוי בגודל העסק ובשטחו.

באם חל שינוי בגודל העסק, חובת בעל העסק לעדכן את יחידת רישוי עסקים על כך. בנוגע לעסק המשתייך ל"רשת" (בעלת 2 סניפים ויותר ברשויות) בבעלות זכיינות/ רשת, אינו נכלל בהגדרת "עסק קטן", מחובתו להגיש חוות דעת מורשה נגישות השירות ומתו"ס (ע"ג חוות דעת טופס 8 ב).

"רשת" – אישיות משפטית, האחראית להספקת שירות ציבורי זהה בשני מקומות ציבוריים לפחות (להלן-סניפים), לרבות סניפים המופעלים על ידי סוכנים או זכיינים, שלהם סימן מסחר זהה, כהגדרתו בפקודת סימני סחר (נוסח חדש), התשל"ב- 1972, ולרבות סימן שירות כהגדרתו שם, זהה או דומה, ושאם השירות הניתן בסניפים הוא:

  • הספקת טובין – הטובין או חומרי הגלם המשמשים בייצורם, מיוצרים, נרכשים או מסופקים באופן מרוכז בעבור הסניפים, והטובין האמורים, בצורה שבה הם מסופקים לציבור, הם בעלי מופע זהה או דומה מאוד.
  • מתן ייעוץ או הדרכה – הייעוץ או ההדרכה ניתנים לפי אותה מדיניות או קווים מנחים בכל הסניפים.

קישור לחוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות

שימו לב!

המידע המתפרסם באתר זה מיועד לשמש כלי עזר בידי המשתמשים, אולם הוא אינו מחייב ואינו בא במקום המידע הרשמי הנמסר על-ידי עובדי המועצה.

ליצירת קשר:

שד' אליהו 4, מזכרת בתיה 7680400 טלפון: 08-9371111

מפת הגעה:

הרשמו לקבלת עדכונים במייל:

    הצהרת נגישות | מפת האתר | כל הזכויות שמורות למועצה המקומית מזכרת בתיה 2024 © | נבנה על ידי כ.ג שירותי מחשוב