המועצה המקומית מזכרת בתיה > מידע לתושב.ת > אגפי ומחלקות המועצה > רישוי עסקים > בקשת רישיון להצבת שלט

בקשת רישיון להצבת שלט

  לכבוד
  מחלקת רישוי עסקים ושילוט
  שד' אליהו 6, מזכרת בתיה
  טל. 08-9371103

  עפ"י חוק העזר למזכרת בתיה-מודעות ושלטים, התש"ס 2000,
  אני הח"מ מבקש לקבל רישיון מן המועצה המקומית מזכרת בתיה להצבת שלט:

  כתובת פרטית של המבקש:

  כתובת השלט במזכרת בתיה:

  נתוני השלט:

  1. פרטי המסגרת/ המיתקן עליו/ה יותקן השלט הינם כמפורט במפרט הטכני המצורף לבקשתי זו.

  2. לבקשתי זו מצורף תרשים של השלט, מידותיו, מקום הצגתו, תוכנו ופרטי היצרן .

  3. לבקשתי זו מצורפים פרטי מתקין השלט, ואופן חיבור השלט.

  4. לבקשתי זו מצורף אישור אחריות מאת חשמלאי מוסמך על תקינות המתקן, המעיד כי המיתקן מצויד במפסק פחת וכי צנרת החשמל מוסתרת (במידה ומדובר בשלט מואר).

  5. לבקשתי זו מצורפים נסח טאבו מעודכן של הנכס והסכמתם של בעל הנכס/ כל הבעלים בנכס/ נציגות המוסמכת עפ"י דין של הנכס להצבת השילוט בנכס (במידה והמבקש אינו בעל הנכס כולו או שמדובר בבניין משותף).

  צירוף קבצים:

  חתימת המבקש:

  שימו לב!

  המידע המתפרסם באתר זה מיועד לשמש כלי עזר בידי המשתמשים, אולם הוא אינו מחייב ואינו בא במקום המידע הרשמי הנמסר על-ידי עובדי המועצה.

  ליצירת קשר:

  שד' אליהו 4, מזכרת בתיה 7680400 טלפון: 08-9371111

  מפת הגעה:

  הרשמו לקבלת עדכונים במייל:

   הצהרת נגישות | מפת האתר | כל הזכויות שמורות למועצה המקומית מזכרת בתיה 2024 © | נבנה על ידי כ.ג שירותי מחשוב