זהבית דרויש

תפקיד: מנהלת המחלקהאודות המחלקה

 
גזברית
זהבית דרויש
08-9371109
08-9349003
gizbar@mbatya.org.il

מחלקת הכספים כוללת את יחידת הגזברות, הנח"ש, רכש ויחידת גביה חיצונית.

יעוד
המחלקה הוא לסייע ולייעץ לראש המועצה בגיבוש מדיניות הכספים של הרשות כולל מדיניות מיסים וגיוס כספים ממקורות שונים,
לרכז את כל הנושא הכספי של הרשות הכולל את הכנת התקציב, מעקב ובקרה על ביצועו ולדאוג לפיתוח כלכלי של הרשות.