המועצה מפרסמת מעת לעת מכרזים פומביים בנושאים שונים, לצורך קבלת הצעות מחיר. מסמכי המכרזים, הכוללים טפסי הצעות, טיוטת ההסכם המוצע ופרטים נוספים ניתנים לרכישה ביחידת הגביה של המועצה (יסמין 1) בשעות העבודה הרגילות. התשלום עבור מסמכי המכרז אינו מוחזר.
לפרטים בנושא מכרזי משאבי אנוש ניתן ליצור קשר בטלפון 08-9371105.

 

# שם מסמך צפייה/הורדה
1/11 מכרז פנימי/ חיצוני 1/11 - איתור מועמד/ת למשרה פנויה במחלקת הנדסה
449212 רכז/ת משאבי אנוש במילוי מקום זמני