המועצה מפרסמת מעת לעת מכרזים פומביים בנושאים שונים, לצורך קבלת הצעות מחיר. מסמכי המכרזים, הכוללים טפסי הצעות, טיוטת ההסכם המוצע ופרטים נוספים ניתנים לרכישה ביחידת הגביה של המועצה (יסמין 1) בשעות העבודה הרגילות. התשלום עבור מסמכי המכרז אינו מוחזר.
לפרטים בנושא מכרזי משאבי אנוש ניתן ליצור קשר בטלפון 08-9371105.

 

# שם מסמך צפייה/הורדה
433558 פרסום קול קורא – הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ ושירותים נוספים למחלקת ההנדסה במועצה בתחום תחזוקת תשתיות, מבנים והמרחב הציבורי