קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל היא הארגון המרכזי לגיוס תרומות למען ישראל והיא פועלת בכל רחבי העולם, להוציא ארצות-הברית. קרן היסוד נוסדה בשנת 1920, בעת כינוס הקונגרס הציוני העולמי בלונדון. לפני קום המדינה מימנה את העליה והקליטה, הפתוח, העזרה וההשקעות במפעלים כלכליים. כל פעולות קרן היסוד מתקיימות כיום במסגרת ובתוקף חוק קרן היסוד תשט"ז - 1956. בהתאם לחוק, פועלת קרן היסוד כחברה הרשומה כנדרש במדינת ישראל על-פי פקודת החברות.
על-פי הסכם הכינון מחדש של הסוכנות היהודית לישראל, קרן היסוד היא אחד משלושת ארגוני היסוד המכוננים את הסוכנות היהודית לישראל, לצד ההסתדרות הציונית העולמית ואיחוד הקהילות היהודית של ארצות-הברית.