מ-11 העולים והמייסדים הראשונים. קיבל חינוך מסורתי. היה עסקן ציבורי ומסור לעבודת החקלאות. נפטר בירושלים בשנת תרס"ד.