מ-11 העולים והמייסדים הראשונים. היה אכר במושבה. גורש ממנה על ידי פקידות הברון.

אביו, יצחק, נקבר במושבה.