מ-11 העולים והמייסדים הראשונים. קיבל חינוך מסורתי.היה בעל אטליז. מכר לאכרים בשר בהקפה לכבוד שבת, ומזמן לזמן היה מקבל את התשלום מהברון. נסע לבקש תמיכה מיהודי רוסיה עבור אכרי מושבתנו. דאג תמיד לציבור ודרש זכויותיו מפקידי הברון. נפטר בשיבה טובה וזכה לאריכות ימים אחרי יתר חבריו. בחלותו במקוה ישראל יעץ לו הרופא לחזור לרוסיה פן ימות ואז ענה : "דומים אנו לחבית - אם יוציאו חישוק אחד ממנה תתפורר החבית כולה. אם אמות ואקבר כאן, כולם ישארו סביבי".