מ-11 העולים והמייסדים הראשונים. היה במשך שנים יו"ר ועד המושבה. עסק עד יומו האחרון בחקלאות והיה מעורב בצרכי ציבור. השאיר משפחה ענפה (חקלאית) בארץ.