ממקימי וראשוני ארגון "ההגנה" והנוטרות במושבה, לוחם ופועל עברי כל ימי חייו.
נולד בעיר ריגה אשר בלטבייה. בשנת 1934 עלה לישראל, במסגרת הכשרה בתנועת הנוער גורדוניה, לקיבוץ משמרות.
בשנת 1936 עם תחילת המאורעות הגיע לעקרון - מזכרת בתיה, והיה ממקימי ארגון "ההגנה" במקום ומראשוני הנוטרים (גפירים). היה לו חלק רב בבניית סליקים ובכל פעולות הביטחון במקום. בשנת 1938 עלה על מוקש ונפצע בואכה קבוצת חולדה.
כפועל עברי הוא ניהל מאבקים לעבודה עברית ולהעלאת תנאי חייו וכבודו של הפועל.
היה חבר פעיל במפלגת מפא"י ולאחר מכן במפלגת אחדות העבודה, מטעמם היה חבר במועצת הפועלים ובמועצה המקומית במושבה שנים רבות והיה ממנהיגי המושבה.