מולדתו של החרוב היא בארץ ישראל ובשכנותיה. עובדה מעניינת ביותר היא, שהחרוב אינו נזכר בתנ"ך.
עץ ירוק-עד בגודל בינוני בדרך כלל בגובה 5-10 מטר ובעל גזע בקוטר של 40-50 ס"מ.
לעיתים קרובות יש לעץ מספר רב של גזעים. צורת הנוף כדורית. לעצים גדולים רבים צורת
מטרייה רחבה.