"איש תחת גפנו ותחת תאנתו" (מלכים א, ה).

צמח מטפס, בעל קנוקנות וגבעול מעוצה, המצמיח אשכולות ענבים. הגפן היא אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארצנו: "ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש" (דברים ח, ח). מפרי הגפן, ענבים, מייצרים יין ותירוש. הגפן מופיעה כסמל על מטבעות ועל בולי ישראל.

שיח גפן