"תחת כל עץ רענן ותחת כל אלה עבתה" (יחזקאל, ו', י"ג).

עץ ממשפחת ה אלתיים, שכמה מ מיניו נפוצים ב ארץ ישראל. לחלק מהמינים פירות טובים למאכל. האלה היא עץ דו-ביתי, עץ אחד נושא פרחים זיכריים, ועץ שני, פרחים נקביים. הפירות כדוריים אדמדמים.

בארץ יש ארבעה מיני אֵלות: אלה ארצישראלית מרכיבה את רוב חורשות הארץ וצורתה בדרך כלל שיחית ורב-גזעית. אלה אטלנטית, אלת המסטיק ואלה אמיתית. מתוך ארבעה המינים הללו רק שניים מתאימים לזיהוי של האלה במקרא: האלה הארץ-ישראלית והאלה האטלנטית.