פרויקט חינוכי - שכבת כתות ח', חט"ב ע"ש "רבין"

כל כתה משכבת כתות ח' מאמצת אתר היסטורי לאורך שנה"ל. עובד או מתנדב מטעם המוזיאון מלווה כל כיתה, פעם בשבוע, למשך שעה בעבודה ובהסברים על אודות כל אתר ואתר.
פרויקט האימוץ פועל לאורך שנים ובהצלחה רבה.
האתרים בהם פועלים התלמידים: בית העלמין, המשוריין, גן הברון, באר האנטיליה, בית משק הברון והמתחם ההיסטורי המשוחזר הצמוד למוזיאון.
 
תושבים למען הקהילה
סיוע ע"י אנשים פרטיים בארגון הארכיון ובהשמשת המכונות מנפחיית אשבל.
 
מתנדבי חיל האויר
שיפוץ והצלת מכונות נפחיית אשבל לקראת שחזור הנפחייה.
קצינים ונגדים מח"א מגיעים ליום עבודה הכולל תעוד, שרטו, ניוד, הכרת המכונות, ניקוי וצביעה, כך שיוכלו לעמוד לתצוגה ולהדגמה בנפחיה המשוחזרת לכשתקום.
 
שימור רפתות במתחם המוזיאון
הרפתות שופצו בסיועו מפעל הפיס, המועצה לשימור מבנים ואתרים והמועצה המקומית.
הרפתות הושכרו ליזמים פרטיים ופועלים תחת השם "שיראין", כבית קפה כשר, גלריה המציגה עבודות אמנות של תושבים וחדרי טיפול ארומותרפיים.
 
נפחיית אשבל
פרויקט לשחזור הנפחיה כנפחיה על אודות הנפחים לוי יצחק אשבל וראובן אשבל ועל תרומתם להתפתחות החקלאית באזור ובארץ.
את המכונות ניתן יהיה להפעיל לשם הדגמה בפני המבקרים ונפח אומן יעבוד וימכור פריטים למזכרת.
 
קזרמת לוין
בית לוין - קזרמה לשימור
רקע : בית לוין שוכן באחד מארבעת הבתים הראשונים במושבה, המכונים "קזרמות" (קסרקטיני צבא, ברוסיה).
בתים אלו נבנו במהלך השנים 1883-84, בהתאם לרישיון לבניית חווה חקלאית, שניתן ע"י השלטון העותומאני. כל בית היה בן שתי קומות וחולק ל 5-4 יחידות דיור, כאשר קומת הקרקע נועדה למגורי בעלי החיים ובני המשפחות גרו בקומה העליונה.
בית לוין מהווה יחידה פינתית בקזרמה הצפונית, ובגלל שלא היה בשימוש שנים רבות, נותר בצורתו המקורית, הן בחוץ והן בפנים.
ניכרים בו חומרי הבניה המקוריים: אבן כורכר לקירות החיצוניים, "דבש" בתוך סרגלי עץ לקירות הפנימיים. הבית מכוסה בגג רעפי מרסי ועדיין צמודים לארגז הרוח האחורי: פחים מרובעים, אשר שימשו כשובך יונים.
רוחב החצר האחורית כרוחב יחידת המגורים והיא מסתיימת ברפת מאבני כורכר חשופות, בעלת חלונות משולשים אופייניים. עד השנים האחרונות, עוד עמדו בחצר מבני משק נוספים, כולל מבנה שירותים מעץ.
השטח הכולל הוא כ- 1.25 דונם.
במסגרת פרויקט 50 אתרי מורשת בשנת החמישים למדינה הקצתה הקק"ל תקציב לשימור והצלת המבנה. בשיתוף עם המועצה לשימור אתרים והמועצה המקומית נעשו פעולות הנדסיות ומחקריות בכיוון זה.
הוגשו מספר רעיונות לשימוש במבנה, בחצר וברפת.
לכשתגובש הפרוגראמה הסופית יפורסם העדכון באתר.
 
 
 

 

קזרמת לוין

רפתות ברח' חיים לוי