כניסה לאתר הרישום לצהרוני "מפגשים" גני ילדים ובית ספר – לחצו כאן

# שם מסמך צפייה/הורדה
379308 יפוי כח – הרשאה לרישום
499624 כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים
501734 בקשה לאישור לימודי חוץ
499635 בקשה לביטול רישום
501865 בקשת הדלגה לכתה א'
501868 תצהיר מגורים במזכרת בתיה
499629 מסמכים נדרשים לרישום
499636 טופס בקשת העברה - בית ספר
499626 טופס בקשת העברה - גני ילדים