ארכיון המושבה ההיסטורי ממוקם במגדל הצפוני בבית משק הברון. הארכיון מכיל תיקים אישיים, צילומים, קלטות שמע, קלטות וידאו, תיקי נושאים וספרים. למרבה הצער, בשנים עברו הייתה מודעות לנושא השמירה על מסמכים והעברתם המסודרת לארכיון נמוכה מאוד. כתוצאה מכך לא כל החומר, אשר ראוי היה כי ישמר, אכן נשמר. אנו שוקדים עתה על העשרת הארכיון. סיפורי זיכרונות, מסמכים מקוריים, צילומים מהווי המושבה יסייעו לנו לשמר העבר למען דורות העתיד. נשמח לפגוש אתכם בתאום מראש.

להעברת חומר לארכיון המושבה:
פנו למוזיאון המושבה ע"ש ערן שמיר טל. 08-9349525 או לפקס. 08-9348345

  פינת הארכיון   - מוצג חודש דצמבר 05
  פינת הארכיון   - מוצג חודש פברואר 06
  פינת הארכיון   - מוצג חודש מאי 06
  פינת הארכיון   - מוצג חודש פברואר 08
  פינת הארכיון   - מוצג חודש מאי 08
  פינת הארכיון   - מוצג חודש יוני 08
  פינת הארכיון   - השבויים חוזרים הביתה
  פינת הארכיון   - מוצג חודש יולי 08
  ארכיון המושבה - עולה חדש
  פינת הארכיון   - שחם יואב ז"ל
  פינת הארכיון   - מוצג חודש ספטמבר 08