תפקיד היחידה:
1. תברואה: הדברת מזיקים ויתושים, בקרת איכות-מים ,סילוק מפגעי-תברואה, פיקוח תברואי בנושאים: אשפה וניקיון, רישוי עסקים,
    תברואת מוסדות חינוך וציבור, אישורי אכלוס בנושאים תברואיים. טיפול רישוי ואכיפה בנושא בע"ח.
    כמו-כן פועל ביחידה הווטרינר הרשותי בתחומים סטטוטוריים עליהם הוא מופקד (חיסון כלבים, בדיקות משנה לעסקים של מוצרים
    מן החי, בריאות הציבור ועוד) ומתן הגיבוי המקצועי הנדרש ליחידה.