המדור מתופעל באמצעות קבלן המטפל בשטחים הכוללים גינות רחוב, גנים ציבוריים שטחים ציבוריים, מבני חינוך וציבור.