ישראל גרינפלד

תפקיד: מנהל המחלקה וקב"ט המועצהאודות המחלקה

 
 
מזכירת המחלקה
 
סוניה בן סעדון
 
מנהל מדור גנים ונוף
חיים בוסקילה
08-9371114
08-9371124
m-ginun@mbatya.org.il
 
מנהל מוקד יישובי
יוני טל
08-9371125
 
 

מחלקת בטחון רואה באיכות השירות לתושב את ליבת יעודה של המחלקה. מקצועיות, מצוינות, יעילות, שקיפות, יוזמה וחדשנות מהווים ערכים מרכזיים ביעדי המחלקה והמנחים את פעילותה בשנים הקרובות.

יעוד : המחלקה רואה את יעודה בהערכות ומוכנות המועצה: מנהליה, עובדיה ותושביה להתמודדות עם מצבי חירום, הגברת  תחושת בטחון, איכות-החיים, סדר-ציבורי ושמירת חזות הישוב בתחום גנים ונוף לרווחת תושבי הישוב והבאים בשעריו. מימוש המדיניות של המועצה והעומד בראשה לשירות איכותי, מקצועי, יעיל ומיידי, הערוך למתן מענה ושירותים לתושבים  במצבי שגרה וחירום.

חזון :   מושבתי היא ביתי וביתי הוא מבצרי.
המועצה המקומית מזכרת בתיה תהיה ערוכה לגידול הצפוי בשטח המאוכלס שלה ולגידול הצפוי באוכלוסייה על מנת שתוכל לספק לתושביה רמת בטחון ובטיחות מהגבוהים באזור. המוקד יפעל, בנוסף להיותו מוקד נותן שירות, כמוקד בקרה ואבטחה. בנוסף, תפעל המועצה לשדרוג מערכת השמירה ושימוש במצלמות רחוב כאמצעי להגברת הבטחון ומניעת האלימות. המועצה המקומית תפעל לקיום שיטור משולב ולהגברת האכיפה והפיקוח באמצעותו על הנעשה ביישוב. ניהול ותפעול מחלקה על מכלול יחידותיה (כולל קבלנים נותני שירות) הפועלת כחלק ממערכת בתוך תרבות ארגונית השואפת ומחויבת לשרות איכותי והרואה במועצה ארגון המשרת את תושביו. התנהלות מערכתית המבוססת על מנהל תקין, שקיפות מרבית ותקשורת פתוחה בין עובדי המועצה והתושבים. חתירה ליעילות ומצוינות, יכולת מקצועית גבוהה ואחריות מערכתית ואישית תוך יצירת סביבת עבודה נעימה ותומכת ומתן אפשרות למימוש והגשמה עצמית. מיסוד תהליכי עבודה ועיצובם תוך הלימה מרבית בין תפקידי המחלקה לבין המבנה הארגוני שלה התואם את מדיניות המועצה.