גיה בר קופל

תפקיד: מנהלת המחלקהאודות המחלקה

מזכירת המחלקה


עליזה סמוחה

revacha@mbatya.org.il

 

לחץ לצפייה במטרות, תחומי אחריות ומטלות חובת הדיווח על פגיעה בקטינים מידעון המחלקה לשירותים חברתיים   טופס פנייה חדשה

כללי

המחלקה לשירותים חברתיים משרתת את כל תושבי הישוב. השירותים הניתנים ע"י המחלקה מושתתים על חוקים חברתיים ותקנות משרד הרווחה ומדיניות הרשות בתחום החברתי. המחלקה פועלת לשיפור איכות החיים ורווחת פרטים ומשפחות בקהילה, פועלת בשיתוף גורמים מקצועיים בעבודה מערכתית- במישור הפרטני, קבוצתי וקהילתי. המחלקה לשירותים חברתיים מסייעת למשפחות ופרטים לשיפור תפקוד הורי, שיפור יחסי הורים- ילדים, מטפלת בילדים בסיכון, באנשים עם צרכים מיוחדים, קשישים, מסייעת בפתרון בעיות באמצעות שירותים שונים בתוך הבית, או במסגרת שירותים הקיימים בקהילה, או מחוצה לה.


מדיניות המחלקה

אנו פועלים מתוך אמונה שיש לעזור לאדם לחיות בסביבתו הטבעית ומתוך כך רואים חובה לתת שירותים תומכים מתאימים.

המחלקה רואה חשיבות בחיזוק התא המשפחתי, ובמתן מענים במסגרת הקהילה עבור ילדים ומשפחות. אנו מטפלים ביעוץ בחיי נישואין ומשפחה על מנת לקדם ולשפר את החיים בתוך המשפחה. מפתחים תוכניות טיפול ומניעה להורים, זוגות וקבוצות כגון קבוצת עולים. מפתחים ומפעילים שירותים לילדים, כמו מועדונית, כמסגרת טיפוח והעשרה לילדים בגיל ביה"ס, ותוכניות ייחודיות כמו  מטפחים, שילוב ילדים במסגרות גיל הרך - צהרון, משפחתון, מעון.

אנו רואים חשיבות רבה בנתינת הכבוד הראוי לקשישים, סיוע להם בהשתלבות בחיי הקהילה ושיפור הרגשתם בעיני עצמם ובעיני סביבתם. כמענה לכך פיתחנו שירותים מתאימים שיענו על צרכיהם, הקמנו מועדון חברתי ותעסוקתי עבורם והמחלקה  מסייעת בטיפול וסיוע חומרי בבתיהם, בהתאם לצרכים המתעוררים.

מתוך מציאות של קיצוץ משאבים ומתוך רצון למנוע ככל האפשר פגיעה באוכלוסייה הנזקקת, אנו משקיעים מאמצים לגיוס משאבים מגורמים וולנטריים, משאבים אנושים, מתנדבים ותורמים.

אנו מגייסים מתנדבים למען ילדים, קשישים ומשפחות במצוקה.

אנו רואים חשיבות במתן הזדמנות לחיזוק האוכלוסייה החלשה בכדי למנוע של דור שני ושלישי למצוקה. לשם כך אנו בונים תכניות טיפול למשפחות וכך נותנים אפשרות לאנשים לחזור לתפקוד בהתאם ליכולתם.

חשיבות רבה אנו רואים באיתור אוכלוסיות ייחודיות, כגון  חד-הוריות, נערות במצוקה, נכים ומוגבלים, ומפתחים תוכניות בהתאם. קליטת העולים והשתלבותם נמצאת בעדיפות ומחלקתנו מפתחת שירותים לקליטתם המשפחתית והחברתית.


חזון: קהילה בריאה ואיתנה

חזון המחלקה הוא לבנות רשת של חוסן קהילתי, באמצעות מערכת של תמיכות בתחום הפרט, המשפחה והקהילה, על מנת  להגן, לשקם ולסייע לכל אדם, משפחה וקהילה הנתונים במצב של משבר זמני או מתמשך מפאת נסיבות חיים, מוגבלות, עוני, הדרה חברתית, קשיי תפקוד, אבטלה, אפליה או ניצול, בכלים מקצועיים מתחום העבודה הסוציאלית.

 מחלקה אחראית ומפתחת רשת מגוונת של תמיכות, התערבויות וטיפולים מגוונים וניהול פרויקטים קהילתיים היוצרים רשת משולבת של חוסן קהילתי, חברתי ואישי של האוכלוסייה במזכרת בתיה, על מנת ליצור קהילה בריאה ואיתנה. האני מאמין של המחלקה הוא שיש לעשות הכל כדי לעזור לאדם בכל גיל להישאר ולחיות בסביבתו הטבעית- כלומר- בקהילה שלו. אנחנו מאמינים בסולידריות ועזרה הדדית ולכן מעודדים הפעלה ושיתוף הקהילה ברמות השונות של ההתערבויות שלנו. ושואפים לקהילה תומכת ומסייעת. אנו רוצים לראות את האנשים לוקחים אחריות על חייהם ושיש להם מוטיבציה להתמודד עם בעיותיהם. המחלקה תפעל לתת כלים להתמודדות לתושבים, על מנת שיוכלו לעמוד בפני אתגרי החיים. המחלקה תסייע להם להתחבר למקור הכח שלהם. כפי שהפתגם הסיני אומר: "אם נתת לאדם דג השבעת אותו לארוחה אם נתת לו

חכה השבעת אותו לחיים".