# שם מסמך צפייה/הורדה
003 רשימת תעריפים לפי סוג נכס בצו המיסים
002 ארנונה כללית לשנת 2017
001 אישור חריג לארנונה