ועדת ערר לארנונה – : 

 
ועדת ערר על קביעת ארנונה
ועדת חובה שבפניה יכולים נישומי ארנונה לערער, אם מנהל הארנונה של הרשות דחה את השגתם בנושא הארנונה.
ראה/י צו המועצות המקומיות פרק ג' : מיסים 1. (5)
 
 

ישיבת ועדת ערר לארנונה הקרובה:

ישיבה מס' 1/2017 תתקיים ביום רביעי 17/5/2017 החל מהשעה 19:00 בבית המתנדב רחוב חיים לוי. הדיונים הינם פומביים ופתוחים לכלל הציבור.