זהבית דרויש-גזברית המועצה

תפקיד: מנהלת המחלקהאודות המחלקה

/assets/images/units/mivne-ksafim.jpg
 

מחלקת הכספים כוללת את יחידת הגזברות, הנח"ש, רכש ויחידת גביה חיצונית.

יעוד
המחלקה הוא לסייע ולייעץ לראש המועצה בגיבוש מדיניות הכספים של הרשות כולל מדיניות מיסים וגיוס כספים ממקורות שונים,
לרכז את כל הנושא הכספי של הרשות הכולל את הכנת התקציב, מעקב ובקרה על ביצועו ולדאוג לפיתוח כלכלי של הרשות.