ירון טמיר

תפקיד: מזכיר המועצהאודות המחלקה

/assets/images/units/mivne-minhal-klali.jpg
מזכיר המועצה

ירון טמיר
08-9371106
08-9371108

mazkir@mbatya.org.il


אחראית על נושא משאבי אנוש
ענת זיגלבוים
08-9371105
08-9371108
m-enosh@mbatya.org.il

מבנה ודרך פעולה מחלקת מינהל כללי 

מינהל כללי כולל 4 יחידות

  מזכירות, משאבי אנושמיחשוב