דפנה טור- שלום

תפקיד: ממונה רשותי על פניות הציבוראודות המחלקה

 

דוח שנתי - ממונה רשותי על פניות ציבור 2016

 

ממונה רשותית על פניות הציבור מטפלת בפניות התושבים וב"דלת פתוחה" לראש המועצה בכל התחומים שבהן עוסקת המועצה ואשר המוקד הישובי (107) אינו יכול לתת להם פיתרון, ברעיון או הצעה בנושאי מדיניוות או כל בקשה לטיפול לפנים משורת הדין וכן טענה ראשונית על אי קבלת שירות הולם.

המדור מפנה את הבקשה לטיפול הגורם המקצועי, הרלוונטי במועצה ומשיבה, בתום הטיפול לפונה, בתשובה מנומקת לסוגיה שהועלתה.

פניות הציבור הינה חלק אנטגרלי מלשכת ראש המועצה ומפעילות המועצה בכלל ומשמשת כגורם מסייע לתושבים בפתרון בעיות הקשורות בתחום הטיפול הישובי וגם כגורם הסברתי לפעילות המועצה.

יעוד

העלאת רמת השירות לתושב ומתן מענה מהיר ויעיל לפניות. מתן מענה בכל נושא שאינו מטופל ע"י המחלקה המתאימה.