תודה לאנשים טובים באמצע הדרך

 
מרים ברנשטיין
על התנדבות רבת שנים במרפאת שרותי בריאות כללית במושבה, במחלקה לשירותים חברתיים ובמועצה ועל תרומתה למען אוכלוסיה נזקקת במושבה
 
 
 
 
 
 
יוסף בר-גיל
על התנדבות לאורך 24 שנים במשמר האזרחי, על תרומתו הגדולה לביטחון תושבי המושבה ועל היותו דוגמא ומופת לאזרחות טובה
 
 
 
 
 
 
עזריה סיבהט
תעודת הוקרה 
על פועלו למען קהילת עולי אתיופיה במושבה ועל היותו דוגמא ומופת להנהגה צנועה השואפת למעורבות והתערות בחברה