מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי– איילה אורפז פראשה

מזכירה - סימת שמח

ימים: א-ה בין השעות 08:00 – 12:15

טלפון: 08-9371150  פקס: 08-9453581

דוא"ל:  hinochpm@mazkeret-batya.muni.il

מטרות:

  1. לסייע להתפתחותם והסתגלותם התקינה של התלמידים במסגרות החינוך השונות ולסייע למסגרות אלו ביצירת התנאים הפסיכולוגיים הנאותים לכך.
  2. להיות מעורב בקביעת מדיניות חינוכית בקהילה, בפיתוח תוכניות לימוד, בפיתוח מסגרות, גישות לימודיות ותהליכי הוראה ויצירת אקלים חברתי בו יכולה להתפתח למידה.
  3. לשים דגש על פעולות מניעה של התפתחות חריגה וקידום בריאות הנפש.
  4. לתת מענה פסיכולוגי ראשוני למסגרות החינוכיות מגן חובה ועד סיום כתה ט' ולספק מענה פסיכולוגי ראשוני למצבי חירום לכלל ילדי היישוב.

דרכי הפנייה:  

הפנייה לשירות נעשית ברוב המקרים דרך המסגרת החינוכית ועפ"י תעדוף ושיקול דעת שלה בתיאום עם פסיכולוג המסגרת. עם זאת, ישנה אפשרות לפנייה ישירה לשירות וההתייחסות תתבצע על-סמך שיקול דעת הפסיכולוג לגבי האפשרות להיענות לבקשת העזרה.

השירות מבצע הערכות פסיכולוגיות אך ורק בפנייה מצד המסגרות החינוכיות ועפ"י שיקול דעת פסיכולוג המסגרת.