קבלת שירות/מידע דרך ערוץ זה מחייבת שימוש בתוכנת Acrobat Reader, אותה ניתן להוריד חינם על ידי לחיצה על קישור זה.

אם הקובץ לא נפתח מתוך הדפדפן יש לשמור אותו על הדיסק הקשיח ורק אח"כ לפתוח אותו.
כדי לשמור את הקובץ יש ללחוץ על הלחצן הימני בעכבר, כשהסמן ממוקם על הקובץ, ולבחור את הפקודה: Save Target As.
 

פרוטוקול ישיבות מועצה מן המניין

# שם מסמך צפייה/הורדה
7-2018 ישיבה 7-18
7-2018 hahcv 8-18
6-2018 ישיבה 6-18
5-2018 ישיבה 5-18
4-2018 ישיבה 4-18
3-2018 ישיבה 3-18
2-2018 ישיבה 2-18
1-2018 ישיבה 1-18
9-2017 ישיבה 9-17
8-2017 ישיבה 8-17
7-2017 ישיבה 7-17
6-2017 ישיבה 6-17
5-2017 ישיבה 5-17
4-2017 ישיבה 4-17
3-2017 ישיבה 3-17
2-2017 ישיבה 2-17
1-2017 ישיבה 1-17
10-2016 ישיבה 10-16
9-2016 ישיבה 9-16
1036 ישיבה 8-16
726 ישיבה 7-16
725 ישיבה 6-16
722 ישיבה 5-16
723 ישיבה 4-16
724 ישיבה 3-16
725 ישיבה 2-16
729 ישיבה 1-16
730 ישיבה 9-15
731 ישיבה 8-15
732 ישיבה 7-15
733 ישיבה 6-15
734 ישיבה 5-15
735 ישיבה 4-15
736 ישיבה 3-15
737 ישיבה 2-15
738 ישיבה 1-15
739 ישיבה 12-14
740 ישיבה 11-14
741 ישיבה 10-14
742 ישיבה 9-14
744 ישיבה 8-14
743 ישיבה 7-14
745 ישיבה 6-14
746 ישיבה 5-14
747 ישיבה 4-14
748 ישיבה 3-14
749 ישיבה 2-14
750 ישיבה 1-14

פרוטוקול ישיבות מועצה שלא מן המניין

# שם מסמך צפייה/הורדה
2-2017 ישיבה 2-17
1-2018 ישיבה 1-18
1-2017 ישיבה 1-17
6-2016 ישיבה 6-16
5-2016 ישיבה 5-16
4-2016 ישיבה 4-16
3-2016 ישיבה 3-16
2-2016 ישיבה 2-16
1-2016 ישיבה 1-16
4-2015 ישיבה 4-15
3-2015 ישיבה 3-15
2-2015 ישיבה 2-15
1-2015 ישיבה 1-15

ועדת איכות הסביבה

# שם מסמך צפייה/הורדה
2-2017 ישיבה 2-17
1-2017 ישיבה 1-17
2-2016 ישיבה 2-16
1-2016 ישיבה 1-16

ועדת שמות

# שם מסמך צפייה/הורדה

ועדת ביקורת

# שם מסמך צפייה/הורדה
2-2017 ביקורת 2-17
1-2017 ביקורת 1-17
1-2016 ביקורת 1-16
3-2015 ביקורת 3-15
2-2015 ישיבה 2-15

ועדת ערר

# שם מסמך צפייה/הורדה
2-2016 ערר 2-16
החלטה בערר 4-2014 החלטה בערר 4-14
החלטה בערר 8-2015 החלטה בערר 8-15
החלטה בערר 1-2016 החלטה בערר 1-16
1-2016 ערר 1-16
1-2015 ערר 1-15

ועדת הקצאות

# שם מסמך צפייה/הורדה
4-2017 הקצאות 4-17
1-2018 הקצאות 1-18
2-2018 הקצאות 2-18
3-2018 הקצאות 3-18
3a-2017 הקצאות 3א-17
3-2017 הקצאות 3-17
2-2017 הקצאות 2-17