מאיר דהן - ראש המועצה

 ראש המועצה
 מאיר דהן
 טל.  08-9371100
דוא"ל: m-lishka@mbatya.org.il
 (לב)

   

                               
 חברת מועצה
 שירי גונן
 טל. 054-2211664 

 דוא"ל: shirib72@gmail.com

 (לב)
         יגאל עובדיה 
 חבר מועצה, מ"מ וסגן ראש המועצה
 יגאל עובדיה

 טל. 052-2405270

 דוא"ל: yigalovadia@walla.co.il
 (לב)
 
                                                                        
 חברת מועצה
 אופירה מור
 טל. 054-7704240
 דוא"ל: ofiramor1@walla.com
 (לב)
 יצחק פסטרנק   
   חבר מועצה, סגן ראש המועצה
   יצחק פסטרנק
   טל. 052-5571500 
   דוא"ל: paster1@zahav.net.il
   (דרך חדשה)
  
                                                                                
 חבר מועצה
 אהוד אביר לב
 טל. 050-2531539
 דוא"ל: abirlev8@gmail.com
 (מגיע לכם יותר)
        
חבר מועצה
גבריאל גאון
טל. 050-9494197
דוא"ל: gaongaby@gmail.com
(משב)
                                                                              
חברת מועצה
יערה ישורון
טל.  052-5369472
מייל yoramamih@gmail.com 
(משב)
      
 חבר מועצה
 אבנר (שלום) דבש
 טל. 050-2051113
 דוא"ל: shalomd1960@walla.com
 (משב)
                                                                                                                                                   
                                                                                           
חבר מועצה                            
חנוך פרקל
טל. 052-3995672
דואל:
(המושבה)
                               
חבר מועצה
שמואל משולם
טל. 052-4236306
דואל: libar1@gmail.com
(המושבה)

 

 

 

 

חברי המועצה לפי שנים

1962

לוי חיים – ראש המועצה התפטר באפריל 1962

הלזנר עמנואל– ראש המועצה – אחדות העבודה פועלי ציון מאפריל-1962

לוין חיים

מוניס מנחם - אחדות העבודה פועלי ציון

פרג פלטיאל

אשבל ראובן

אלוני דב - אחדות העבודה פועלי ציון התפטר ביוני 1963

צידוביץ דוד

לוין משה – חקלאי עקרון החליף את לוי חיים ב-1962

שקולניק זאב - אחדות העבודה פועלי ציון

מלר חיים– אחדות העבודה פועלי ציון החליף את דב אלוני ביוני 1963

 

1965

הלזנר עמנואל– ראש המועצה – אחדות העבודה פועלי ציון

לוין משה – חקלאי עקרון

דומב יהודה

לוי חיים

סויסה רפאל

בלנקו ישראל

אביקזר אברהם

ברג אברהם - אחדות העבודה פועלי ציון

מלר חיים – אחדות העבודה פועלי ציון

 

1969

סויסה רפאל – ראש המועצה

אפרגן נסים

בן שמעון אליהו התפטר במרץ 1971

גרינברג משה

וולפר וולף

לוין בן ציון

ניר יצחק

פרג פלטיאל – גח"ל התפטר בינואר 1971

ברגיג רפאל – גח"ל החליף את פרג פלטיאל בינואר 1971

פרס מולי – גח"ל

לוי אביבה החליפה את בן שמעון אליהו במרץ 1971

 

1974

סויסה רפאל – ראש המועצה

הלזנר עמנואל

לוין בן ציון

וולפר וולף

לוין אילן

לוי יצחק

אפרגן נסים

ניר יצחק התפטר בנובמבר 1974

סאסי חיים

טור-שלום דפנה החליפה את ניר יצחק בדצמבר 1974

 

1979

סויסה רפאל – ראש המועצה - מערך

אפרגן נסים - מערך

הלזנר עמנואל - מערך

סאסי חיים - ליכוד

וולפסון מלכה - מערך

ניר יצחק התפטר בינואר 1981

לוין אילן - ליכוד

קרמר מוטי - ליכוד

אסולין חנניה התפטר בינואר 1981

לוי יהואש– מערך החליף את ניר יצחק בינואר 1981 והתפטר בינואר 1982

ענבל אתי– עתיד החליפה את אסולין חנניה בינואר 1981

נעים שושן – מערך החליף את יהואש לוי בינואר 1982

 

1984

סויסה רפי – ראש המועצה התפטר במרץ 1985

גור מוטי – מערך התפטר באפריל 1985

בידרמן נעמי–מערך התפטרה באוגוסט 1984

עיאש שלמה– מערך

אפרגן נסים– מערך

לובלצ'יק מרדכי– עתיד

חג'בי אבינועם – ליכוד התפטר ביולי 1986

לוין אילן – ליכוד

ארקין ישראל התפטר בנובמבר 1984

סאסי חיים החליף את ישראל ארקין בנובמבר1984

לוי יהואש– מערך החליף את נעמי בידרמן באוגוסט 1984

אלול רפי– מערך ראש מועצה ממרץ 1985

טוביאס דוד – מערך החליף את מוטי גור באפריל 1985 התפטר באפריל 1986

סבג יעקב– מערך החליף את טוביאס דוד באפריל 1986

מוסקל משה- ליכוד החליף את חג'בי אבינועם ביולי1986

 

1989

רפי אלול – ראש המועצה – עבודה

איפרגן ניסים - עבודה

קרטה יחיאל– עבודה התפטר בינואר 1992

עובדיה יגאל– עבודה התפטר בינואר 1992

עמליה ארקין – עבודה עברה ל"לב" באוגוסט 1993

עיאש שלמה - אלה

אסולין נינו– אלה התפטר בינואר 1992

רום יצחק - ליכוד

זילברשטיין עמנואל - עבודה

רוט יעקב– עבודה נכנס בינואר 1992

בן-הרבון יהודה– עבודה נכנס בינואר 1992

לוי יהואש– אלה נכנס בינואר 1992

 

1993

סויסה רפאל – ראש המועצה – עבודה

בר-און דני - עבודה

קרטה יחיאל – עבודה התפטר בנובמבר 1994

איפרגן נסים - עבודה

ניר יצחק– לב התפטר באפריל 1995

אסולין נינו – אלה התפטר במרץ 1994

מוסקל משה - ליכוד

עיאש שלמה - אלה

ארקין עמליה – לב התפטרה באפריל 1995

שחרור שרה –אלה החליפה את נינו אסולין במרץ 1994 והתפטרה בדצמבר 1996

פרוספר ששון – עבודה החליף את קרטה יחיאל בנובמבר1994

ללאזר אברהם – לב החליף את יצחק ניר באפריל 1995 התפטר בספטמבר 1996

יזהר רפי - לב החליף את עמליה ארקין באפריל 1995 התפטר בינואר 1998

הורוביץ אלכסנדר – לב החליף את ללאזר אברהם בספטמבר 1996

ראובני יוסי – אלה החליף את שחרור שרה בדצמבר 1996

טישלר אשר – לב החליף את יזהר רפי בינואר 1998

 

1998

רפי סויסה – ראש המועצה – עבודה

אפרגן נסים– עבודה

מוסקל משה – ליכוד

דהן מאיר – לב

עטיה דורון – אלה

פרקל חנוך – עבודה

ברנד אבי – אלה

שליסל אירית – לב

חולב נח – לב

הורוביץ אלכסנדר – עבודה

עיאש שלמה - אלה

 

2003

דהן מאיר – ראש המועצה - לב

פרקל חנוך – לב

כחלון רפי – תכלת

בראון מיכה – לב

שליסל אירית – לב

עטיה דורון – תכלת

חג'בי אבינועם – ליכוד

דעוס אבינועם – עבודה

סבג שמש מיקי – עבודה

 

2008

דהן מאיר – ראש המועצה - לב

פרקל חנוך – לב

יגאל עובדיה – לב

גלית כספי-כהן – לב

ניר לוין – לב

רפי סויסה : התפטר במהלך 2013 -  לעתיד טוב יותר

דורון אסולין - החליף את רפי סויסה - לעתיד טוב יותר

יצחק פסטרנק – לעתיד טוב יותר

נורית כהן – לעתיד טוב יותר

חג'בי אבינועם – התחדשות