ראש המועצה מקיים "מפגשי דלת פתוחה" לתושבים תוך תיאום מראש.
מדיניות זו נועדה לאפשר לכם, התושבים, נגישות לראש המועצה וללשכתו ולאפשר קיצור טווח הטיפול
בנושאים המועלים בפגישותיכם עם ראש המועצה. 
לקביעת מועד לפגישה עם ראש המועצה, ניתן לפנות למנהלת הלשכה 
בטלפון: 08-9371100.