המחלקה לשירותים חברתיים מתחייבת:

*    לפעול עפ"י מדיניות ותקנות משרד הרווחה ומדיניות הרשות המקומית בהתאם לכללי האתיקה המקצועית תוך שמירה

      על סודיות וצנעת הפרט.

*    לתת שירות ברמה המקצועית הגבוה ביותר.

*    לתת שירות מכבד לכלל האוכלוסיה תוך זיהוי צרכים ומתן מענה לאוכלוסיות היעד השונות .

      במסגרת המשאבים העומדים לרשותה.

*    לסייע לכל תושב במצבי משבר – פיזי, כלכלי, רגשי ותפקודי תוך שיתוף פעולה ובהסכמה של הפונים בתהליכים ובהחלטות הנוגעים  לחייהם

      ומתן כלים להתמודדות ועצמאות.

*    לתת מענה מידי לפניות בשעת חירום.