בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005, מקום ציבורי יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות. 

בהתאם לתיקון ימונה במוסד ציבורי מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה וכן רכז נגישות.

 

מורשה נגישות

 

מורשי נגישות השרות הינם אנשי מקצוע אשר תפקידם לסייע באפיון, תכנון, בקרה, ופיקוח על יישום דרישות להתאמות נגישות השירות לציבור על פי דרישות החוק.

 

מורשי נגישות השירות הינם אנשי מקצוע אשר קיבלו הכשרה בתחום נגישות השירות. תפקידם של מורשי נגישות השירות הוא לאשר התאמות ולייעץ כיצד לבצע התאמות בשירותים

ובמקומות כך שאנשים עם מוגבלות יוכלו לצרוך שירותים באופן שוויוני עצמאי ובטיחותי. 

פניה למורשה הנגישות במועצה תעשה באמצעות מזכירות מחלקת הנדסה:

08-937117        handasa@mbatya.org.il

 

רכזת נגישות -

מרב מנטל - 08-9371117  handasa@mbatya.org.il

מי חייב למנות רכז נגישות?

על פי חוק, שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

גוף הנותן שירות לציבור, ומעסיק לפחות 25 עובדים, חייב למנות רכז נגישות מקרב עובדיו. 

מה עושה רכז נגישות? 

  • תפקידו לספק מידע לציבור אודות נגישות השירות הציבורי, או נגישות המקום שבו שירות זה ניתן. בפרט, עליו לספק מידע כזה לאנשים עם מוגבלות המעוניינים בו. בנוסף, עליו לתת ייעוץ והדרכה לגוף שבו הוא פועל, בדבר חובותיו בתחומי הנגישות ומניעת אפליה של אנשים עם מוגבלות. 
  • באתר הנציבות ישנה רשימה של רכזי הנגישות ברשויות המקומיות.

איזה חוק מחייב למנות רכז נגישות? 

    1. ימסור מידע לציבור על אודות נגישותו של השירות הציבורי או המקום שבו הוא ניתן; 
    2. ייתן ייעוץ והדרכה בדבר חובותיו של השירות הציבורי, לפי פרק זה."

 

 אישורי נגישות למבני ציבור