בית כנסת
כתובת שם האחראי טלפון הגבאי
אביר יעקב - קהילת יוצאי מרוקו שד' אליהו- גן יואב עזרא שלמה

  052-2937378  

הגדול מוהליבר 1 דוד ראובן

  054-6361219 

העדה האתיופית שד' אליהו- גן יואב יאיר שטו   052-3380930
חב"ד השוטרים ארני פרייס

  08-9349948

שיבת ציון - קהילת יוצאי תימן שד' אליהו- גן יואב יגאל עובדיה   052-2405270
תפארת ישראל - קהילת יוצאי לוב שד' אליהו -גן יואב מימון נתן

  052-2236985 

קהילה דתית לאומית  שקולניק רון סעדה    057-8151027

 

 

 

 

 

 

 

 

בית כנסת הגדול

אביר יעקב

עדה אתיופית

שיבת ציון

תפארת ישראל

קהילה דתית לאומית

חזרה לראש הדף