החלטות ועדות התקשרות
בהתאם לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות ולהנחיות בנושא, יפורסמו החלטות הוועדות באתר האינטרנט של הרשות המקומית.
ניתן גם לצפות בהתקשרויות המועצה המקומית מזכרת בתיה באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ באתר החברה:
 
 

 

פרסום מכרזים
המועצה מפרסמת מעת לעת מכרזים פומביים בנושאים שונים, לצורך קבלת הצעות מחיר. מסמכי המכרזים, הכוללים טפסי הצעות, טיוטת ההסכם המוצע ופרטים נוספים ניתנים לרכישה במדור הגביה של המועצה (יסמין 1) בשעות העבודה הרגילות. התשלום עבור מסמכי המכרז אינו מוחזר.
לפרטים בנושא מכרזי משאבי אנוש ניתן ליצור קשר בטלפון 08-9371105.
 
פתיחת מכרזים: 2/2018, 6/2018, 7/2018 ביום ג' 10.4.2018 בשעה 17:00 במזכירות המועצה, רח' שד' אליהו 4 מזכרת בתיה.
 

 נספח 1-נוהל המאגר:  מכרז 7-2018

# שם מסמך צפייה/הורדה
07-2018 מכרז 7-2018 - הקמת מאגר יועצים חיצוניים ונותני שירות .-שימו לב : הגשת שאלות הוארכה עד 22.3.18 בשעה 12:00, תוצאות תפורסמנה באתר ב26.3.18
06-2018 מכרז 6-2018 – מכרז לנהול משותף של חטיבות ביניים וחטיבה עליונה בבי"ס שש שנתי
02-2018 מכרז 2-2018 - עבודות תכנון ופיקוח על ביצוע עבודות, פארק אקולוגי