מינהלת הפרויקט
לצורך מימוש הפרויקט ומתן מענה לשאלות בעלי הקרקע והיזמים, זירוז הליכי בניה והקמת השכונה החדשה הוקמה מינהלת לפרויקט.

תפקידי המינהלת:
1. ניהול התכנון וביצוע פיתוח השטח ותשתיות הנדסיות.
2 . זרוע מסייעת של מחלקת הנדסה במועצה למתן מידע תכנוני תואם הפיתוח וחיבור התשתיות לצורך היתר הבניה.
3. זרוע מסייעת של מחלקת הנדסה במועצה לבדיקה והמלצה בהליך קבלת היתרי בניה, אישור טופס 4 ותעודות גמר הניתנות ע"י הועדה המרחבית זמורה.
4. מתן מידע ומענה לפניות התושבים.

ניהול, תיאום ופיקוח-חברת פרו-שיא הנדסה בניה ותשתיות בע"מ.
מנהל הפרויקט: אדי זלינגר
מינהלת הפרויקט: הנדסאי צחי זית 050-4638760, 03-9676996
zait@pro-sie.com
משרדי המנהלת נמצאים במתחם אתר הפרויקט.
דרכי התקשרות:
פקס: 03-9676995
 
מתכנני שכונת בר לב
אדריכלים

בת שבע שרמן

   
אדריכלית פיתוח   מוסיטה פורמן    
ניהול תיאום ופיקוח  סמיון סטוניס, צחי זית, ראובן חוטובלי