קבלת שירות/מידע דרך ערוץ זה מחייבת שימוש בתוכנת Acrobat Reader, אותה ניתן להוריד חינם על ידי לחיצה על קישור זה.
אם הקובץ לא נפתח מתוך הדפדפן יש לשמור אותו על הדיסק הקשיח ורק אח"כ לפתוח אותו.
כדי לשמור את הקובץ יש ללחוץ על הלחצן הימני בעכבר, כשהסמן ממוקם על הקובץ, ולבחור את הפקודה: Save Target As.
 

אישור תקציב 2016

דוחות כספיים

  ספר תקציב 2016
  תקציב 2015
  פירוט תקציב 2015
  דוח כספי מבוקר2013
  ממצאי ביקורת עיקריים2013
  תמצית דוח כספי 2015