קבלת שירות/מידע דרך ערוץ זה מחייבת שימוש בתוכנת Acrobat Reader, אותה ניתן להוריד חינם על ידי לחיצה על קישור זה.
אם הקובץ לא נפתח מתוך הדפדפן יש לשמור אותו על הדיסק הקשיח ורק אח"כ לפתוח אותו.
כדי לשמור את הקובץ יש ללחוץ על הלחצן הימני בעכבר, כשהסמן ממוקם על הקובץ, ולבחור את הפקודה: Save Target As.
 

אישור תקציב 2017

דוחות כספיים

  הצעת תקציב 2018
  תקציב 2017-ביצוע
  ספר תקציב 2017
  דוחות 2016
  תמצית דוחות כספיים 2015
  דוח כספי מבוקר 2015
  דוח כספי מפורט 2015