.

 

שימו לב - שינויים בשגרת העבודה במועצה במהלך חנוכה:

מחלקת הגבייה - יום שלישי, 4/12, יום עבודה קצר 08:00 - 13:00

שאר עובדי המועצה ומחלקות המועצה - יום שני יום עבודה 08:00 - 13:00

בשאר ימי החנוכה העבודה כרגיל.