פועלים לשינוי תכנית גני האירועים 

ראש המועצה נפגש עם עם בעלי הקרקעות עליהן תוכננו להיות מוקמים 3 גני האירועים. ראש המועצה הבהיר שהמועצה בראשותו תפעל לבטל את התוכנית הקיימת וולשנות את ייעוד הקרקע לשימושים מסחריים אחרים המותאמים לצרכים המתפתחים של היישוב.

בפגישה, בה נכחה מהנדת המועצה, הושגה הסכמה לפעול יחד מול גורמי התכנון והבניה (זמורה והוועדה המחוזית) בכדי לעדכן את התכנית.

מדובר בתהליך ארוך ומורכב ונעדכן אתכם בהמשך ככל שידרש. .