שינוי במערך השמירה במושבה


ראש המועצה החליט לעדכן ולשנות את תכנית האבטחה הישובית.  

במסגרת השלב ראשון של  עדכון התכנית, בוטלה עמדת השמירה בכניסה המזרחית ובמקומה הוחלט להפעיל סיור רכוב בין השעות 24:00 ל- 06:00, בנוסף לסיור הרכוב הקיים. 
 
כמו כן הוחלט כי עד ה- 1/1/19 תיבחן  פתיחת השערים בכניסות הנוספות למושבה (מרחוב רוטשילד ומרחוב ההדרים).
 
לקראת אישור התקציב השנתי לשנת 2019 תסוכם תכנית הבטחון העדכנית (סיירים, מצלמות, גיוס תושבים מתנדבים למשמר האזרחי, מרכיבי הבטחון לאזור התעסוקה החדש ואבטחת אירועים שוטפים) אשר תוצג לציבור תוך מימוש אגרת השמירה באופן שקוף.