בכל ערב התקיימה הדלקת נרות חגיגית במרכז הקהילתי מפגשים, מוזמנים להדלקה בנר שמיני ואחרון