אלכס בראף, שהלך לעולמו לפני 10 חודשים, היה יקיר המושבה ויקיר המועצה לשימור אתרים. הוא  פעל בהתנדבות במוזיאון ע"ש ערן שמיר משך שנים ארוכות ועבד שם במסירות בזמנו הפנוי. עוד בחייו מסר אלכס את אוסף הכלים החקלאיים העצום שלו למוזיאון, היה שותף משמעותי במיוחד בשימור ושיחזור הנפחייה של אשבל, רתם מתנדבים נוספים לעזרתו ועבד עם כל הלב והנשמה.
ביום השנה למותו, בחנוכה הקרוב, ייערך בחצר טקס לזכרו. תצא הזמנה לציבור.