בניית האגפים החדשים של בית הספר "נבון", פתוח החצרות והקמת שלושה גני ילדים הושלמו בזמן על פי לוחות הזמנים. בהמשך תושלם בניית מגרשי הספורט המקורים וכן הכניסה האחורית לקרית החינוך בשכונת בר לב.
בחודשים הקרובים ירוכז מאמץ גדול להמשך פתוח הרחובות בשכונת בר לב, בפתוח אזור התעסוקה לקראת חנוכת תחנת הרכבת ופתיחת התחנה בדצמבר השנה.