הנחיות למימון הסעות תלמידים הלומדים מחוץ למושבה.

 בהתאם להחלטת ”אגד "  החל מה – 1/9/2018 תוחלף שיטת הטענת הרב קו.

 בהתאם לשינוי זה רצ"ב הנחיות :

  

  1. על כל תלמיד הזכאי לנסיעות בהתאם למיפוי הבין יישובי , להעביר למחלקת חינוך את מס' הרב קו ופרטים מזהים נוספים.
  2. מחלקת החינוך תטעין במערכת הטעינה קופונים בסך עלות הנסיעות לתלמיד בהתאם למס' ימי הלימוד.
  3. הודעה על זיכוי בקופון תישלח אוטומטית באמצעות המערכת למס' הטלפון שנימסר למחלקת חינוך.
  4. לאחר קבלת ההודעה יש להטעין את הרב קו באמצעות אתר האינטרנט או אפליקציה בנייד.
  5. רצ"ב עלות הסבר לפעולות הנדרשות לצורך טעינת הרב קו.