במהלך החופש הגדול השקיעה המועצה כמליון ש"ח בהכנת בתי הספר וגני הילדים לפתיחת שנת הלימודים. הכספים הושקעו בנושאים הבאים :
  • טפול בבעיות בטיחות ע"פ סקר בטיחות שנערך.
  • כיתות נצבעו
  • טיפוח חצרות ועבודות גינון
  • נרכשו מזגנים חדשים
  • נגישות
  • הוספת חניות אופניים (כ-100 חניות נוספות, מותקנות בימים אלו)