ביום שני האחרון נערך בועדה המחוזית לתכנון ובניה דיון לקראת הפקדת תכנית המתאר של שכנתנו קרית עקרון. במסגרת תכנית המתאר מתוכננת להיבנות שכונה בת 4,500 יחידות דיור. המועצה באמצעות ראש המועצה שהופיע בועדה הביעה התנגדות מוחלטת להסדרי התנועה של התכנית הנשענת על כביש 411. נטען כי כביש 411 כבר היום לא עומד בעומס הקיים הן בשל האזור המסחרי של קרית עקרון והן בשל הגידול באוכלוסיה במזכרת בתיה., ולפיכך יש לפסול את התכנית עד למציאת תכנית תחבורה שתוודא שתושבי מזכרת בתיה לא יתקעו בפקקים כל אימת שירצו לצאת מהמושבה. כמו כן הובעה התנגדות לפתרון הביוב שהוצע.
בימים הקרובים תחליט הועדה על הפקדת התכנית ומועצה מקומית מזכרת בתיה מצפה לראות את התייחסות הועדה להשגות שהועלו.
לאחר מכן יבוא שלב ההתנגדויות הפורמלי.

 

 

הנה כתבה שפורסמה לאחרונה בנשוא: